Máy phay vạn năng là gì? Phân loại máy phay

Máy phay vạn năng là gì?

Máy phay vạn năng là loại máy dùng để gia công nhiều bề mặt khác nhau, như phay mặt phẳng, phay mặt nghiêng, phay rãnh, phay mặt định hình,… Phân loại máy phay có 2 loại máy phay là máy phay nằm ngang và máy phay đứng.

Phân loại máy phay

Hiện nay trên thị trường máy móc cơ khí có rất nhiều loại máy phay, sau đây là một số loại máy phay :

Máy phay ngang: là loại máy phay có trụ chính vuông góc với bàn máy

Máy phay nằm ngang: là loại máy phay có trục chính song song với bàn máy.

Máy phay công xôn: là loại máy phay có kết cấu bàn máy dọc di chuyển theo đứng trên bàn máy ngang và bàn máy ngang được nâng đỡ bởi bệ công xôn. Bệ công xôn được di chuyển theo chiều đứng trên thân máy bằng tay hay bằng động cơ điện

Máy phay vạn năng – Nguyên tắc sử dụng máy phay

Phân loại máy phay

Máy phay thân cố định: là loại máy phay có kết cấu bàn máy cố định, có nghĩa là bàn máy chỉ di chuyển theo chiều dọc và chiều ngang còn chiều đứng thì đầu dao di chuyển

Máy phay thân ngang: là loại máy phay có thân ngang phía trên thân máy

Máy phay gường: là loại máy phay thân cố định loại lớn có các cổng trục ngang mang nhiều đầu dao

Máy phay đặt biệt: là loại máy phay có kết cấu tương đối đặc biệt, ví dụ như bàn quay.

Máy phay truyền thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

090 999 8831