DỊCH VỤ

SỬA CHỮA MÁY

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy khi khách hàng có yêu cầu. Hỗ trợ nhanh khi có yêu cầu.

TÂN TRANG MÁY

Nhận phục hồi và tân trang cải tiến lại các máy móc trong ngành đóng gói, bao bì.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Cung cấp dịch vụ hướng dẫn vận hành, sửa chữa khi khách hàng có yêu cầu.